Dataskydd

Ehrmann och temat dataskydd

Vi ser det som vår uppgift att skydda och respektera din integritet, alltså dina personuppgifter som ditt namn, din adress, ditt telefonnummer eller din mejladress. Därför följer vi strikt alla lagar om dataskydd och datasäkerhet i samband med vår webbaktivitet. Vilken information vi i förekommande fall sparar och hur vi behandlar den ser du här nedan.

Rättslig grund

Vi behandlar personuppgifterna för följande ändamål och baserat på de angivna rättsliga grunderna:
Behandlingen av personuppgifter vid deltagande i tävling, evenemang och materialbeställning är nödvändig för fullgörelse av avtal (GDPR art. 6(1)(b)).
Vid administrering av användarprofilen är behandling av personuppgifter nödvändig för att sluta avtal (GDPR art. 6(1)(b)).
Profilering i syfte att skicka riktad reklam/annonser och nyhetsbrev sker genom samtycke (GDPR art. 6(1)(a)).
För att kunna svara när kontakt sker via ehrmann.se behandlas personuppgifter genom fullbordande av avtal (GDPR art. 6(1)(b)).

Uppgifter som vi samlar in och som inte är personligt identifierbara

För att förbättra vår webbsajt samlar vi in och sparar viss information utan att den är personligt identifierbar. Så fort som du efterfrågar en fil på vår webbsajt samlar vi som standard in åtkomstinformationer och sparar dessa.

En sådan datapost består bland annat av följande information:

  • sajten via vilken vår webbsajt eller filen efterfrågades,
  • filnamnet och hur länge filen var aktiverad,
  • vilken dag och vilket tid du efterfrågade respektive fil,
  • datamängden som överfördes,
  • aktuell åtkomststatus (d.v.s. om filen överfördes eller om den eventuellt inte har hittats etc.),
  • antalet besök,
  • IP-adress,
  • vilken typ och version av webbläsare som används,
  • det installerade operativsystemet och den inställda upplösningen.

Informationen ovan analyseras endast för statistiska ändamål samt för webbsajtens tekniska administration; vi lämnar alltså inte information vidare till andra, inte heller i utdrag. Den anonyma informationen sparas åtskilt från personrelaterade dataposter och vi samordnar den absolut inte med din personrelaterade information, vilket gör att det inte är möjligt att dra några slutsatser om en viss person.

Personrelaterad information

Vi samlar endast in personrelaterad information som du själv tillhandahållit. I samband med att du registrerar dig, efterfrågar något, deltar i en enkät eller liknande samlar vi in följande personuppgifter: tilltal, namn, adress, mejladress och telefonnummer.

Om du anmäler dig för att få vårt nyhetsbrev samlar vi in följande personrelaterade informationer: ditt namn och din mejladress.

De personuppgifter som du själv uppger (tilltal, namn, adress, mejladress, telefonnummer) sparar vi rättmätigt och enligt alla lagliga bestämmelser och föreskrifter. För att personuppgifter inte ska sparas längre än nödvändigt, raderas uppgifterna när de inte längre behövs och är nödvändiga för ändamålet. Naturligtvis behandlar vi din information konfidentiellt, vi säljer den inte till andra och marknads- och saluför den inte heller på annat sätt.

Så används din personrelaterade information

Dina personuppgifter används utan ditt särskilda godkännande endast för att svara på dina frågor, för att handlägga dina beställningar etc. För att kunna leverera de varor till dig som du har beställt måste vi emellertid lämna ut din adress till respektive fraktföretag. Fraktföretagen är emellertid skyldiga att behandla denna information konfidentiellt och får endast använda informationen i leveranssyfte. För handläggning av betalningsärenden vidarebefordrar vi dina betalningsuppgifter vidare till ett kreditinstitut som är anlitat av oss. Utöver detta vidarebefordrar vi ingen personrelaterad information vidare till andra. I enskilda fall är vi emellertid berättigade, respektive skyldiga, att lämna ut dina personuppgifter till behörig myndighet, såvida respektive myndighet begär denna information för rättsliga ändamål (t.ex. lagföring).


Utan ditt godkännande använder vi inte den information som vi samlar in för andra ändamål än vad som framgår i denna dataskyddspolicy, såsom exempelvis för reklam, marknadsföring eller marknadsanalys.  

När du beställer vårt nyhetsbrev godkänner du automatiskt att vi använder ditt namn och din mejladress för egna reklamändamål. Du kan när som helst och för all framtid återkalla ditt godkännande att vi får spara och använda ditt namn och din mejladress för att skicka dig vårt nyhetsbrev. Du behöver bara skicka ett mejl till: info(at)ehrmann.de eller avbeställa nyhetsbrevet.

Barn

e till att barn under 16 år inte skickar oss några personuppgifter utan föräldrarnas eller vårdnadshavares medgivande. Vi rekommenderar att alla föräldrar och vårdnadshavare berättar för barnen och visar dem hur man på ett säkert och ansvarsfullt sätt hanterar personrelaterad information på internet. Vi kommer varken spara, använda eller leda personrelaterad information vidare till andra om vi kan utgå ifrån att det är barn som har tillhandahållit denna information utan föräldrarnas eller vårdnadshavarnas godkännande.

Cookies

Tracking

På denna webbsajt samlas och sparas information med hjälp av teknologier från firman etracker GmbH (www.etracker.com) i marknadsförings- och optimeringssyfte. Med hjälp av den informationen är det möjligt att skapa användningsprofiler med en pseudonym. Den information som samlas in med hjälp av dessa etracker-teknologier används inte utan respektive persons godkännande till att personligen identifiera den som besöker denna webbsajt och den samordnas inte heller med personuppgifter med personen bakom pseudonymen. Det är emellertid möjligt att när som helst och för all framtid säga nej till att informationen samlas in och sparas på detta sätt genom att klicka på följande länk: www.etracker.de/privacy.

Facebook remarketing/retargeting

Remarketing-taggar för det sociala nätverket Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA är integrerade på våra webbsidor. När du besöker dessa sidor, skapas en direkt förbindelse mellan din webbläsare och Facebooks server via remarketing-taggen. Facebook får därigenom information om att du besökt vår webbplats från din IP-adress och kan koppla besöket till ditt användarkonto. Den insamlade informationen kan vi utnyttja för att visa annonser på Facebook. Vi hänvisar till att vi som står för webbplatsen inte har någon kännedom om innehållet i överförda data och hur de används av Facebook. Mer information om detta hittar du i Facebooks dataskyddsförsäkran under www.facebook.com/about/privacy. Om du inte vill få dina data registrerade via Custom Audience, kan du avaktivera Custom Audiences här: Avaktivera.
Sociala insticksprogram
På webbplatsen finns ett socialt insticksprogram från Facebook (Facebooks Gilla-knapp). Det rör sig om ett erbjudande från det amerikanska företaget Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). När du besöker en webbplats som innehåller ett sådant insticksprogram, kan din webbläsare skapa en direkt förbindelse med Facebooks servrar och överföra data om ditt besöksbeteende till Facebooks servrar (t.ex. även om du inte klickar på Gilla-knappen). När du är inloggad på det sociala mediet Facebook, kan det programmet koppla detta besök till ditt FB-konto. Ehrmann har inget inflytande på typ och omfattning av registrerade och överförda data. Ytterligare information om skydd för ditt privatliv hittar du på Facebooks webbplats: www.facebook.com/policy.php.

Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en statistiktjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder så kallade cookies, textfiler som sparas på datorn och möjliggör analys av din användning av webbplatsen. Den information som cookies ger om hur du använder denna webbplats överförs i allmänhet till en av Googles servrar i USA och sparas där. I händelse av aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats, förkortas först din IP-adress av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra fördragsstater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Endast undantagsvis överförs hela IP-adressen till en av Googles servrar i USA och förkortas där. På uppdrag av innehavaren av denna webbplats använder Google denna information för att utvärdera hur du använder webbplatsen, sammanställa rapporter om aktiviteten på webbplatsen och leverera ytterligare tjänster i samband med användning av webbplatsen och internet till innehavaren av webbplatsen. Google samkör inte den IP-adress som överförs till Google Analytics av din webbläsare med andra data. Du kan förhindra att cookies sparas med hjälp av inställningar i webbläsaren; men vi vill påpeka att du då inte kan använda alla funktioner i sin helhet på denna webbplats. Du kan dessutom förhindra att Google registrerar de data som cookies genererar och data som gäller din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) samt bearbetning av dessa data av Google, genom att ladda ned och installera det insticksprogram som finns på följande länk: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Du kan förhindra Google Analytics registrering genom att klicka på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Då läggs det in en opt-out-cookie som förhindrar framtida registrering av din data vid besök på denna webbplats. Mer information om användarvillkor och dataskydd hittar du på www.google.com/analytics/terms/de.html respektive  www.google.de/intl/de/policies/. Vi vill göra dig uppmärksam på att Google Analytics på denna webbplats utökats med koden ”anonymizeIp”, för att garantera en anonymiserad registrering av IP-adresser (s.k. IP-maskering).

Säkerhet

Ehrmann ser det som sin uppgift att skydda all din personrelaterade information. Vi skyddar din information med omsorg mot förlust, förfalskning, manipulering och mot att den inte förstörs samt mot att andra inte utan tillstånd kommer åt den eller gör den offentlig.

Din rätt

Med vissa lagstadgade undantag har du rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi innehar och behandlar om dig.
Vidare har du rätt att begära att vi rättar personuppgifter om dig som kan vara felaktiga, liksom att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
Du har också en rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du har en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss. På begäran av dig raderar vi dina personuppgifter, om vi inte har en rättslig grund för att fortsätta behandlingen. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet, till exempel Datainspektionen.

Ehrmann Sverige AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. Om du begär det kommer vi när som helst, utan kostnad, upplysa dig om all information som vi har sparat om dig eller om din firma, att rätta uppgifter som är felaktiga samt blockera eller ta bort information. Dessutom svarar vi väldigt gärna på alla dina frågor om hur vi samlar in, sparar och använder dina personuppgifter. Kontakta oss i så fall genom:

Dataskyddsombud Peter Weigel
EHRMANN AG
A.-Ehrmann-Straße 2
DE-87770 Oberschönegg

Telefon: +49 8333 301-0
Fax: +49 8333 301-310
E-post: dataprotection@ehrmann.com

Utgåva: maj 2018