Kunden har varit viktigast för oss sedan år 1920.

Som ett av Tysklands ledande mejerier har Ehrmann en lång affärstradition bakom sig. År 1920 startade mejerimästaren Alois Ehrmann på egen hand sitt första mejeri. Fem år senare skaffade han sitt andra, och påbörjade där med grunden till en expansion som pågår än idag. Nu finns Ehrmann på sex olika produktionsplatser och exporterar sina produkter till över 70 olika länder. Läs mer om det 100-åriga familjemejeriet, Familien-Molkerei Ehrmann.