Internationell expansion

Vi har alltid uppskattas som pionjär bland tyska mejerier – även geografiskt sett.Vår närvaro på världsmarknaden idag började med att vi lanseringen de uppskattade Ehrmann-produkterna även utanför vår hemmamarknad i Bayern.

Vi investerade i parallella produktionsanläggningar och utvecklad kyllogistik. Tack vare den utvecklade kyllogistiken kunde våra produkter – även utan konserveringsmedel – hållas färska längre tider, och därmed säljas i hela Tyskland.

Vi fortsatte konsekvent på den inslagna vägen vilket ledde till internationell expansion: mycket tack vare Europeiska enhetssträvanden och de internationella marknadernas snabba sammanväxt. Förutom tekniska och logistiska aspekter är nyckeln till internationell framgång marknadsföring och nyskapandet av idéer. Första steget för utlandsexpansionen var partnerskap med tyska handelskunder.

Efter att ha byggt upp säljorganisationer på alla viktiga europeiska marknader kan vi på Ehrmann idag koncentrera oss på kundernas och konsumenternas landspecifika behov och önskemål. Därmed utvecklar vi nu högklassiga, innovativa produkter av god kvalité, speciellt för internationella kundföretag och lanserar dessa under deras egna varumärken.

Varje år konsumeras en halv miljard Ehrmann-produkter utanför Tyskland. Och nästan var fjärde stormarknad i Europa erbjuder produkter av Ehrmanns sortiment – de flesta ”made in Germany”. På detta vis uppnår vi nästan hälften av vår omsättning utomlands – med stigande tendens. Målet förblir även i fortsättningen att nå ut till nya internationella marknader, bygga upp produktion där och nå långtgående framgång. Moderna anläggningar i Raos vid Moskva och i Sete Lagoas, Brasilien ser till att denna vision kan bli verklighet.

Trots alla skillnader lände emellan uppskattar miljontals människor Ehrmanns kvalitetsprodukter. Anledningen är enkel: det finns inga konkurrenter som kan jämföra sig med oss.