Vår filosofi

Självkännedom

Mycket har hänt sedan år 1920, då Alois Ehrmann (sen.) grundade företaget. Hans enmansfirma har blivit en av Tysklands ledande tillverkare av mejeriprodukter med produktion på sju orter och över 1900 anställda i hela världen. Men en sak har alltid varit oförändrad genom alla generationer: den kärlek och omsorg som vi ger åt våra produkter.

Vi brukar säga ”Av familjen, för familjen” – och det tankesättet har blivit vår styrka, som familjemejeri och som ett varumärke för hela familjen.

Det är den inriktningen som gör hela vårt produkt- och märkessortimentet till en upplevelse. Centralt för allt vi gör är  alltid konsumenten. Vårt kvalitetsmedvetande syns inte bara i produkterna i sig, utan genomsyrar hela vårt tänkande och agerande.

Som familjemejeri kommer vi även i framtiden att osvikligt arbeta vidare i samma takt och förvalta arvet av våra framgångar. Eftersom nöjda medarbetare, nöjda affärspartners och nöjda konsumenter är de viktigaste tillgångarna och grundpelarna för ett framgångsrikt företag.

Våra värden

"Vi är alla pionjärer inom företaget.”

 

"Vi är orädda och behandlar varandra rättvist och med respekt.”

 

"Vi gör ständigt framsteg.”

Uppförandekod

Det är viktigt hur vi uppträder och beter oss, därför tillämpar vi en uppförandekod. Dem fastslår de grundläggande etiska värderingarna och normerna för personalens uppträdande inom Ehrmann koncernen. Den beskriver på vilket sätt de mål och företagsvärderingar som beslöts i ”Ehrmann-visionen” år 2010 skall tillämpas i praktiken. Detta förverkligande av målen tillmäts med samma vikt som gäller själva målsättningen och affärsresultaten.

Läs hela vår kod här.