Endast de bästa tas med i det bästa!

Även i Grand Dessert är den bästa mjölken grunden för denna njutning. Men det som gör vår Grand Dessert så speciell är de andra högklassiga ingredienserna, från ädel Arribakakao och levantinsk hasselnöt till äkta Arabica-kaffe. Hos oss är bara det bästa tillräckligt bra. Och endast det gör en dessert till en Grand Dessert.